کالج های فنی حرفه ای Job Education و یا بیزنس اسکول ها در کانادا موسسات پویایی هستند که رشته های متنوع و دروس مرتبط با رشته ها را با توجه به نیازهای روز اقتصادی و اجتماعی در جامعه به افراد متقاضی ارائه می دهند.کالج های فنی در کانادا با دو سیستم وجود دارد: کالج های خصوصی و کالج های دولتی.

در این نوع موسسات دانشجویان شهریه پرداخت می کنند. میزان شهریه به عواملی همچون رشته تحصیلی و میزان ساعات تئوری و عملی(طول مدت دوره) بستگی دارد. یکی از مزایای تحصیل در کالج های فنی و حرفه ای در کانادا، ورود به بازار کار و کسب شغل مناسب بلافاصله پس از اتمام تحصیل می باشد. یکی دیگر از مزایای تحصیل در کالج، مدرک تحصیلی است. بدین صورت که نیاز نیست برای ورود به کالج دانشجو مدرک آکادمیک داشته باشد.

جهت تحصیل در کالج های فنی و حرفه ای نیز می بایست فرد متقاضی ویزای تحصیلی از سفارت کانادا دریافت نماید.