یکی از راههای مهاجرت به کانادا، سرمایه گذاری در این کشور است. میزان و روش سرمایه گذاری در ایالات مختلف کانادا، متفاوت است. دولت کانادا این روش را بخصوص برای تجار و مدیران ارشدی که دارای سرمایه هستند، جهت کارآفرینی تعبیه کرده است. هدف این برنامه از طرف دولت، توسعه و رشد اقتصادی و تولید اشتغال در کشور است. در این راستا از چندین روش جهت انواع سرمایه گذاری و اخذ اقامت دائم کانادا نام برد.

در کشور کانادا با خرید یک منزل مسکونی و یا یک مغازه می توانید از مزایای شهروندی کانادا بهره مند گردید.

در این روش می توان مبلغ تعیین شده از سوی دولت را نزد یکی از بانکهای معتبر به امانت بگذارید. لازم به ذکر است که حساب ایجاد شده تا زمان قطعی شدن اقامت فرد، بلوکه خواهد شد.

در روش کارآفرینی شخص می بایست درخواست خود را طی فرمت مشخصی به دولت ارائه دهد. در این روش مهاجرتی شرایط شخص و خانواده اش، سرمایه مورد نیاز و شرایط کسب و کار بسیار مهم است. کارآفرین الزاما حداقل یک شهروند کانادایی را بایستی به استخدام خود درآورد.

از جمله بهترین روشهای مهاجرت به کانادا خرید امتیاز یک شرکت است. به عبارت دیگر داشتن نمایندگی شرکتی معتبر مانند یک رستوران بنام، شما را به اخذ اقامت دائم کانادا نزدیک خواهد کرد.

افراد خارجی که تمایل به ثبت شرکت در کانادا دارند، می بایست از دولت فدرال کانادا مجوز دریافت نمایند. و پس از آن زیر نظر دولت فدرال فعالیت خواهند کرد. ثبت شرکت در کانادا به سه روش مالکیت انحصاری، سهامی و مشارکتی صورت می پذیرد.