کشور ترکیه یک کشور آسیایی اروپایی است. فرهنگ و تمدن ترکیه نشأت گرفته از این فرهنگ هر دو قاره می باشد. ترکیه کشوری کوهستانی با آب و هوای معتدل بوده و بخش اعظم مرزهای آن دریاست. در واقع کشور ترکیه رابط کشورهای آسیایی و اروپایی به شمار می آید. مردم ترکیه اغلب مسلمان و سنی هستند. اما همه ادیان در این کشور از جایگاه ویژه ای برخوردارند. زبان اغلب مردم ترکیه، ترکی استانبولی است. اقتصاد ترکیه در بخش کشاورزی و حمل و نقل اقتصاد پویایی است به همین علت مهاجرینی که به ترکیه عزیمت می کنند می توانند با یافتن شغل متناسب با تخصص خود، زندگی نسبتا خوبی داشته باشند.

هزینه های زندگی در کشور ترکیه تا حدودی با ایران برابری می کند. مراکز آکادمیک در ترکیه به صورت دولتی و خصوصی همواره از ثبت نام دانشجویان بین المللی استقبال می کنند. بخش عمده ای از درآمد این کشور به بخش توریسم بر می گردد. تنوع جاذبه های گردشگری ترکیه اعم از آثار باستانی، آثار هنری، مراکز تفریحی و سواحل زیبای ترکیه با چشم انداز بی نظیر هر فردی را به سمت این کشور جذب می کند.

 

12