کشور روسیه پس از یک انقلاب داخلی که جنگ سرد نامیده شد، و در پی فروپاشی شوروی سوسیالیستی سابق به وجود آمد. در حال حاضر روسیه یکی از معدود کشورهای ثروتمند جهان می باشد. مردم در روسیه، اغلب به زبان روسی صحبت می کنند. دین اغلب مردم روسیه مسیحی اورتدوکس می باشد. اما در روسیه شما می توانید پیروان همه ادیان را در کنار هم ببینید. در روسیه فرهنگهای متنوع، آیین و جشن های مختلفی از اقوام از جمله روس ها وجود دارد. به دلیل تنوع فرهنگ و دین در این کشور، روسیه می تواند گزینه مناسبی برای زندگی باشد.

سطح علمی و پژوهشی اکثر دانشگاه ها در روسیه در سیستم رتبه بندی جهانی بالا اعلام شده است. خدمات بهداشتی و درمانی در روسیه در سطح ایده آل بوده مردم این کشور ار رفاه نسبی برخوردارند.

12