در کشور روسیه موقعیت های مناسب شغلی بسیاری فراهم است. در صورتیکه دارای تخصص و یا مهارت خاصی می باشید، می توانید برای مهاجرت کاری به این کشور اقدام نمایید. شهر های مسکو و سن پترزبورگ به عنوان بزرگترین و مهم ترین شهرهای روسیه پذیرای نیروهای متخصص خارجی هستند. در این راستا اخذ ویزای کاری، دعوتنامه کاری، اجازه اقامت موقت و مجوز کار از جمله اقدامات پیش نیاز جهت مهاجرت کاری به کشور روسیه می باشد. در خصوص اشتغال به روسیه به مطالب زیر مراجعه نمایید.