کشور گرجستان کشوری کوچک با جمعیتی در حدود 5 میلیون نفر می باشد. گرجستان در شمال غربی ایران واقع شده و یک کشور اوراسیایی است. به همین دلیل مقامات گرجستان درصدد این هستند کشور را به عضویت اتحادیه اروپا و ناتو درآورند. در این راستا یکی از سیاستهای دولت گرجستان مهاجر پذیری است. کشور گرجستان دارای فرهنگ و تمدنی روسی اروپایی دارد. مردم گرجستان اغلب به زبان گرجی صحبت می کنند و زبان دوم آنها روسی است.

پایتخت گرجستان شهر تفلیس است و از جمله شهرهای مهم آن می توان به باتومی اشاره نمود. از لحاظ بهداشت و درمان، در سالهای اخیر بیمارستان های پیشرفته ای تاسیس شده، و هزینه های درمان تا حد زیادی دولتی محاسبه می گردد. درآمد عمده کشور گرجستان از کشاورزی، معادن و گردشگری تامین می گردد.

12