کانادا کشوری پهناور و مهاجر پذیر با فرصت های شغلی بسیار است. از آنجاییکه نرخ بیکاری در کانادا بسیار پایین است و جمعیت جوان کانادا در حال کاهش است؛ بنابراین کانادا موقعیت خوبی برای مهاجرت و داشتن موقعیت شغلی مناسب دارد. هر فرد مهاجر با ارائه تخصص خود می بایست از کارفرمایی معتبر در کشور کانادا دعوت نامه همکاری که مورد تایید اداره کار و مهاجرت کانادا باشد را دریافت کند. داشتن دعوت نامه کاری یکی از روشهای اخذ ویزای کاری کانادا و پس از آن اخذ اقامت کانادا می باشد. داشتن شرایط زیر برای درخواست کار در کانادا برای هر فرد مهاجر الزامی است.

  • مدرک تحصیلی
  • مدرک زبان
  • سابقه ی کار
  •  سن مناسب با تخصص

همچنین از طریق خود اشتغالی و یا انواع سرمایه گذاری نیز می توان جهت ویزای بیزینس کانادا اقدام نمود.