یکی از بهترین برنامه هایی که برای درخواست ویزای کار و بدین طریق مهاجرت به کانادا وجود دارد برنامه های مهاجرت استانی در کانادا می باشد. اداره مهاجرت کانادا هر چند ماه یک بار شرایط و امتیاز های لازم برای کسب اقامت دائم کانادا را اعلام  می نماید و در این راستا مهاجرین می توانند شرایط خود را لحظه به لحظه با قوانین جدید تطبیق دهند.

در کانادا سیستم مدیریتی حاکم، دولت فدرال است که تحت امر مستقیم ملکه الیزابت، ملکه انگلستان می باشد. در عین حال هر کدام از 11 استان کانادا توسط استاندار به طور مستقل عمل می کنند. به همین جهت هر فرد برای مهاجرت به کانادا ابتدا می بایست استان مورد نظر خود را تعیین، و سپس با توجه به قوانین آن استان اقدام به اخذ ویزای کاری و مهاجرت نماید.

12