کشور آذربایجان در همسایگی شمال ایران واقع شده است. پایتخت آن شهر باکو است. آذربایجان دارای فرهنگی غنی، آثار باستانی و تاریخی و همچنین میراث فرهنگی بسیاری می باشد. آذربایجان توسط یک دولت دموکراتیک اداره می شود و رییس جمهور رییس دولت می باشد. عمده درآمد این کشور از طریق فروش فرآورده های نفتی و در درجه دوم از گردشگری می باشد. اکثریت مردم آذربایجان مسلمان و شیعه و ترک زبان هستند و معماری و آثار باستانی این کشور اغلب معماری اسلامی می باشد. لازم به ذکر است که اپرا در این کشور طرفدار زیادی دارد.

تقسیم بندی کشور آذربایجان به صورت شهر و بخش و جمهوری خود مختار است. نخجوان تنها جمهوری خودمختار کشور آذربایجان بوده و شهرهایی مثل باکو، گنجه و شیروان از جمله شهرهای مطرح آن هستند.