کشور آذربایجان همسایه شمالی ایران با زبان بومی ترکی می باشد. آذربایجان کشوری کوچک و دارای صنایع نفت و گاز می باشد. در سالهای اخیر با سیاست های دولتمردان، کشور آذربایجان علاوه بر صنایع پتروشیمی در زمینه های کشاورزی، توریسم، آموزش و پرورش نیز پیشرفت بسزایی داشته است. آذربایجان یکی از اهداف اصلی ایرانیان جهت مهاجرت محسوب می گردد. در کشور آذربایجان موقعیت کاری خوبی برای خارجی ها فراهم است. در این راستا فرد متقاضی نیاز به مجوز قانونی کار دارد که توسط اداره کار آذربایجان صادر می شود. در ادامه مطالب می توانید جزئیات اشتغال در کشور آذربایجان را مطالعه نمایید.