کشور آذربایجان به عنوان همسایه ایران گزینه مناسبی برای مهاجرت ایرانی ها می باشد. زبان غالب مردم آذربایجان ترکی است. از لحاظ فرهنگی و ساختار اجتماعی نیز با مردم ایران در تعامل هستند. از جمله می توان به برپایی جشن نوروز در این کشور اشاره نمود. از دهه 90 میلادی اقتصاد این کشور نوپا با رشد قابل توجهی همراه شد. عمده ترین منبع درآمد این کشور از صادرات نفت و گاز تامین می شود. واحد اصلی پول آذربایجان منات است. برای مهاجرت به آذربایجان می توان از چند طریق مختلف اقدام کرد: مهاجرت کاری، مهاجرت از طریق سرمایه گذاری، مهاجرت تحصیلی و مهاجرت از طریق ثبت شرکت.

هر فرد یا خانواده با توجه به شرایط خود، می توانند یکی از روشهای بالا را انتخاب نمایند. کشور آذربایجان قوانین مشخصی برای مهاجرین در نظر گرفته است که فرد متقاضی مهاجرت می بایست تابع این قوانین باشد.