مهاجرت به استرالیا به عنوان یک کشور مستقل با شاخص های خوب زندگی، می تواند فکر هر ایرانی را به خود مشغول کند. کشور استرالیا کشوری استقلال یافته و در حال توسعه است. استرالیا با 25 میلیون جمعیت و 8 میلیون کیلومتر مربع به عنوان ششمین کشور پهناور دنیا شناخته شده است. زبان رسمی مردم استرالیا انگلیسی بوده و بیش از نیمی از جمعیت را مسیحیان تشکیل می دهند.

همانطور که می دانید برای سفر به کشور استرالیا می بایست ویزا داشته باشید. با توجه به هدف فرد برای ورود به استرالیا، دولت استرالیا انواع ویزا را تعبیه کرده است. در حالت کلی ویزاهای استرالیا به دو نو ع تقسیم می شوند: ویزای اقامت موقت( مثل ویزای دیدن خانواده و یا شرکت در سمینار علمی) و ویزای اقامت دائم( مثل ویزای سرمایه گذاری و یا برخی ویزاهای کاری).

در ادامه کلیه انواع ویزاهای موقت و دائم استرالیا، در قالب مقالاتی جامع خدمت شما عزیزان ارائه می گردد.

ویزای417 استرالیا

ویزای شماره 132 استرالیا؛ ایجاد کسب و کار جدید

ویزای 132 استرالیا به صورت دائم صادر می گردد و برای بازرگانانی طراحی شده است که قصد سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کار جدید در استرالیا را ...

بیشتر بخوانید

ویزای فرزند خواندگی

ویزای 102 استرالیا؛ ویزای فرزند خواندگی

ویزای 102 استرالیا به کودکانی که تحت سرپرستی والدین استرالیایی می باشند، تعلق می گیرد، دارندگان ویزای فرزند خواندگی استرالیا مجاز هستند...

بیشتر بخوانید

12