برای مهاجرت و زندگی در کشور اتریش داشتن مجوز اقامت از طریق ویزای تحصیلی یا کاری یا سرمایه گذاری از جمله ملزومات است. زندگی در این کشور با توجه به فرهنگ غنی و سطح اجتماعی بالای مردم اتریش بسیار مورد توجه ایرانیان است. تحصیل در مراکز علمی اتریش رایگان بوده و امکانات رفاهی مانند خدمات درمانی و پزشکی دارای رتبه بالایی است. نظم و آراستگی و قانون مداری از خصوصیات اتریشی ها به شمار می آید. در صورت تمایل به کسب جزئیات بیشتر در خصوص ویژگی های زندگی در اتریش می توانید به مطالب زیر رجوع نمایید.

12