مهاجرت به اروپا
مهاجرت به کشورهای اروپایی

پهناورترین و پرجمعیت ترین قاره جهان قاره آسیا می باشد. قاره آسیا از 49 کشور تشکیل شده و بزرگترین کشور جهان؛ روسیه؛ در آن واقع شده است. بخش اعظم قاره آسیا در نیمکره شمالی زمین قرار دارد. این قاره به چند منطقه تقسیم میشود: آسیای مرکزی، شرق آسیا که تمدن در این قسمت به سرعت رو به رشد است، خاورمیانه که خواستگاه ادیان مختلفی همچون اسلام، مسیحیت، زرتشتی و یهودیت می باشد، روسیه و قفقاز و جنوب آسیا.

قاره آسیا منشا تمدنهای بشری به شمار می آید. با استناد به تاریخ زندگی انسان از این قاره آغاز شد. انسانها برای اولین بار در منطقه خاورمیانه کشاورزی را شروع کردند. اولین فلز کاربردی توسط انسان، مس، در بین النهرین کشف شد. اختراع خط را نیز منسوب به قاره آسیا می دانند. کشورهای آسیایی از لحاظ اقتصادی به کشورهای صنعتی، کشورهای نفتی و کشورهای عقب افتاده تقسیم بندی شده اند. در متون زیر به بررسی تک تک کشورهای آسیایی پرداخته شده تا خواننده دیدگاه روشنتری راجع به بزرگترین قاره جهان پیدا کند.


آخرین نوشته ها