آزمون های بین المللی
آزمون های بین المللی

یکی از اهداف هر دانشجو، تحصیل در بهترین مراکز آکادمیک دنیا است. دانشگاه های معتبر با رتبه علمی بالا در هر کدام از کشورهای مطرح جهان وجود دارد که می تواند مقصد نهایی دانشجویان کوشا باشد. طبق سیاست های داخلی دانشگاه ها، در کشورهای مختلف برای پذیرش دانشجویان داخلی و بین المللی شرایطی را مد نظر قرار می دهند. یکی از این ملزومات کسب نمره قبولی در آزمون ورودی دانشگاه و همچنین داشتن مدرک معتبر زبان می باشد؛ آزمونی که سطح مهارت و توانایی دانشجو را مورد بررسی قرار می دهد. در این صفحه موسسه سفیر مهاجر شما را با ساختار و نحوه برگزاری آزمونها آشنا می سازد.

آزمون های بین المللی


آخرین نوشته ها